STRUKTURA JONË

Ndërto24 zgjeron mundësitë për lidhjen e blerësit dhe furnizuesit nëpërmjet tregtisë online. Kompanitë promovojnë ofertat e tyre shpejtë, thjesht dhe lirë nëpërmjet portalit tonë. Blerësit tanimë shumë lehtë gjejnë atë që ofrohet nga tregu. Platforma jonë arrinë prezentimin e Juaj në tre shtetet (Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni) duke përshkuar harqet e marketingut.

nderto24-structure

nderto24-development-opportunities

MUNDËSITË E ZHVILLIMIT

Sipas statistikave, platforma jonë ka potencial të arrijë treg mbi 8 milionë vizitorë unik mbarë botën, kryesisht në tre shtetet shqipfolëse si Shqipëria (3 milionë), Kosova (1.7 milionë) dhe Maqedonia (2 milionë). Ne jemi ata që ju sjellim reklamimin në një tjeter dimension duke i përfshirë të gjitha llojet e reklamimit online, TV reklamimit, telemarketingut dhe prezentimit vizual - duke arritur sukses të vazhdueshëm per Ju dhe kompaninë e Juaj.


STRATEGJIA JONË

Lidhjet tona me partnerët në sferën e marketingut, mundësojnë që Ndërto24 të ofrojë zgjidhje ku serviset tona të shpërndahen në ekrane të ndryshme nga një platformë e vetme digjitale. Ndërto24 mbulon të gjitha sferat e marketingut për të ofruar rezultate maksimale për çfarëdo lloji të kampanjës. Produkt apo shërbim, të gjitha segmentohen në mënyrë të saktë që të gjejmë audiencën që Ju kërkoni.

nderto24-strategy